http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dlaczego analizę potrzeb i wymagań powinni sporządzać zamawiający sektorowi

23

Przygotowanie analizy potrzeb i wymagań stanowi obowiązek zamawiającego publicznego. Na podstawie art. 362 pkt 1 Pzp został z niego zwolniony zamawiający sektorowy (również zamawiający z dziedziny obronności i bezpieczeństwa). Pomimo braku takiej konieczności warto zastanowić się jednak, czy cel i skutki wprowadzenia tego środka nie uzasadniają jego wykorzystania oraz jakie korzyści zamawiający inny, niż publiczny, może z tego odnieść.

 

CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY POTRZEB I WYMAGAŃ

Wprowadzenie wymogu przygotowywania analizy potrzeb i wymagań dla zamawiającego publicznego ma służyć zwiększeniu efektywności zakupowej, w tym zapewnieniu odpowiedniego doboru środków do planowanych potrzeb.

Realizuje ona jedną z głównych zasad udzielania zamówień publicznych – best value for money, czyli udzielania zamówień w sposób efektywny, zapewniający zamawiającemu najlepszą jakość usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach wydatkowanych środków.

Warto zauważyć, że zasada ta pomaga spełnić wymagania stawiane jednostkom sektora finansów publicznych przez ustawę o finansach publicznych, aby wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Poza tym w artykule:

  • PRZYDATNOŚĆ ANALIZY POTRZEB I WYMAGAŃ DLA ZAMAWIAJĄCEGO SEKTOROWEGO
  • ZAWARTOŚĆ ANALIZY POTRZEB I WYMAGAŃ
  • EFEKTY ANALIZY POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO SEKTOROWEGO

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx