http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Identyfikacja potrzeb jako warunek prawidłowego przygotowania zamówienia publicznego

12

Analiza potrzeb i wymagań stanowi wynik działań zamawiającego publicznego, mających na celu zidentyfikowanie potrzeb i prawidłowe przygotowanie postępowania zakupowego umożliwiającego ich zaspokojenie.

 

WPROWADZENIE

Prawo zamówień publicznych w Dziale II „Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne”, w Rozdziale 1 „Przygotowanie postępowania”, w  Oddziale 1, przewiduje obowiązek dokonywania analizy potrzeb i wymagań.

 

Analiza taka, dostosowana do  rodzaju i wartości zamówienia, obowiązkowo poprzedzać musi udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (art. 83).

Wymaganie dokonania analizy potrzeb i wymagań nie dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych. Ustawa dokonała podziału zamawiających zobowiązanych do jej stosowania na publicznych, sektorowych i subsydiowanych, zdefiniowanych odpowiednio w art. 4, 5 i 6. Obowiązek dokonania analizy potrzeb i wymagań dotyczy tylko zamawiających publicznych.

Zamawiający publiczny może odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań, w przypadku, gdy w trybie negocjacji bez ogłoszenia zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia. (…)

 

 

Poza tym w artykule:

  • IDENTYFIKACJA POTRZEBY
  • IDENTYFIKACJA SPOSOBU ZASPOKAJANIA POTRZEBY
  • WARIANTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
  • WYZNACZENIE ZESPOŁU, KTÓRY DOKONA ANALIZY POTRZEB I WYMAGAŃ

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx