http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb zamawiającego

22

Analiza potrzeb i wymagań to dokument sporządzany na etapie przygotowania postępowania, którego treść wpływa w istotny sposób na jego przebieg. Może nawet determinować brak zasadności udzielania zamówienia publicznego. Pierwszym i podstawowym etapem analizy potrzeb i wymagań jest określenie potrzeb zamawiającego oraz analiza możliwości ich zaspokojenia.

 

CEL ANALIZY POTRZEB I WYMAGAŃ

Tylko jednoznaczna odpowiedź na pytanie – po co zamawiający sporządza analizę potrzeb i wymagań pozwoli na prawidłowe i skuteczne jej przeprowadzenie. Głównym celem analizy potrzeb i wymagań jest zwiększenie efektywności zamówień.

W odniesieniu do konkretnego postępowania oznacza to, że analiza potrzeb i wymagań ma umożliwić zamawiającemu uzyskanie najlepszych rezultatów w stosunku do poczynionych nakładów. Jedynie dogłębne przeanalizowanie jego potrzeb, sposobów i możliwości zaspokojenia tych potrzeb oraz rozważanie innych istotnych elementów związanych z przyszłym zamówieniem publicznym, pozwoli na osiągnięcie efektywności postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podkreślenia wymaga, że obowiązek sporządzania analizy potrzeb i wymagań wpisuje się w ogólną tendencję zwiększenia roli etapu przygotowania i planowania postępowania w zamówieniach publicznych. Konieczność strategicznego spojrzenia na zamówienia publiczne, nie tylko w kontekście zaspokajania potrzeb zamawiającego wymaga, aby analiza potrzeb była powiązana z celami państwa, a zatem korelowała ze strategią zarządzania, jeśli zamawiający ją sporządza i polityką zakupową państwa. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • IDENTYFIKACJA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO
  • WERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO ZASPOKOJENIA POTRZEB
  • RÓŻNE WARIANTY SPOSOBU ZASPOKOJENIA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO
  • PODSUMOWANIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx