http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Analiza potrzeb i wymagań – studium szczególnego przypadku

14

Wprowadzenie obowiązku dokonania – przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia – analizy potrzeb i wymagań ma na celu realizację jednego z głównych założeń ustawy, czyli zwiększenie efektywności systemu zamówień publicznych.

 

Zamawiający ma zapewnić najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które może przeznaczyć na jego realizację oraz zapewnić uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów.

Jak się jednak okazuje nie jest to nic nowego, bowiem tego rodzaju przesłankami przedstawiciele państwa polskiego kierowali się nawet wówczas, gdy państwo dopiero zaczynało się tworzyć, a przepisy dotyczące zamówień publicznych jeszcze nie istniały.

 

ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ

Już w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych pojawił się obowiązek sporządzenia analizy potrzeb i wymagań, który w planach miał na celu przyczyniać się do lepszego przygotowania procesu udzielania zamówienia.

Stanowił on wyraz zwiększenia roli etapu przygotowania zamówienia, który rzutuje bezpośrednio na wszystkie następne etapy procesu zakupowego. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • HISTORYCZNE PRZYKŁADY
  • JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
  • JAK KUPIĆ WESTERPLATTE?
  • JAKIE WNIOSKI PŁYNĄ DLA NAS Z TEJ HISTORII?

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx