http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

AKTUALNA STATYSTYKA DROGOWA

35

W procesie rozwoju sieci drogowej w Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzialna jest za przygotowanie inwestycji od etapu koncepcyjnego do etapu końcowego, czyli nadzoru nad budową, a w następnej kolejności zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa podróżnych poprzez odpowiednie utrzymanie. GDDKiA zarządzą siecią dróg krajowych o łącznej długości około 17 800 km, w tym drogami szybkiego ruchu o długości 5102,3 km, na co składa się 1849,2 km autostrad i 3253,1 km dróg ekspresowych. Poniżej najważniejsze statystyki. W realizacji są 104 zadania o łącznej dł. 1302,8 km i wart. 53,3 mld zł: 87 zadań z RPBDK o łącznej dł. 1171,4 km (51 mld zł), 17 zadań z PB100 o łącznej dł. 131,4 km (ponad 2,3 mld). W przetargu są 42 zadania o łącznej długości 503 km: 34 zadania z RPBDK o łącznej dł. 435,2 km, 8 zadań z PB100 o łącznej dł. 67,8 km. W przygotowaniu są kolejne zadania o łącznej długości 3306 km:  zadania z RPBDK o szacowanej dł. 2652,7 km, obwodnice z PB100 o szacowanej dł. 653,3 km. Rok 2023 zamknięty został oddaniem 19 zadań o łącznej długości 266,6 km, podpisaniem 16 umów na roboty budowlane (łączna długość odcinków, dla których umowy zostały podpisane to 216 km, a wartość 8,6 mld zł.), ogłoszeniem przetargów na 42 zadań, których łączna długości wynosi 530,6 km, wydatkowaniem inwestycyjnym na kwotę około 15 mld zł. Plan na 2024 rok zakłada, że blisko 215 km wyniesie łączna długość odcinków dróg, na jakie ogłoszone zostaną przetargiPlanowane jest oddanie do ruchu ponad 175 km nowych dróg krajowych.

 

źródło: www.gov.pl/web/gddkia

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx