UCHWAŁY W SPRAWIE WPF

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) powinna być podjęta wcześniej niż uchwała budżetowa - wyjaśnia RIO w…

WNIOSKI DO PROGRAMU OSA

Rusza nabór wniosków do programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Samorządy mają czas na złożenie wniosków inwestycyjnych do 15…

DOBRE PRAKTYKI

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na swoim portalu internetowym publikację pt. „Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych…

PPP W GMINIE SŁUPSK

Gmina wiejska Słupsk ogłosiła przetarg na partnera prywatnego, który wybuduje (na swój koszt) i będzie utrzymywał drogi lokalne…

NOWY WICEPREZES UZP

Na wniosek Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk pismem z dnia 8 stycznia 2018 r. Premier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz…

ZGŁOŚ SIĘ!

Zgłoszenia zainteresowania udziałem w jednym lub kilku ze wskazanych wyżej szkoleń oraz wszelkie pytania związane z jego/ich…

WYKŁADOWCY

Andrzej Banaś W systemie zamówień publicznych od pierwszych dni jego istnienia. Od 1993 r. bliski współpracownik Samodzielnego…