Opinia Urzędu Zamówień Publicznych dotycząca art. 29 ust. 3a Pzp

50

Opinia Urzędu Zamówień Publicznych

dotycząca art. 29 ust. 3a Pzp

 

 

Powiązane artykuły

            Obowiązek zamawiającego określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

 

Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” wprowadzonym uchwaloną…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu