http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych – Część druga

61

Zgodnie z interpretacją UZP „wymagania dotyczące zatrudnienia osób z tzw. grup marginalizowanych muszą być związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Oznacza to, iż zatrudnienie osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, musi stanowić zaangażowanie w realizację danego przedmiotu zamówienia, a nie tylko zatrudnienie tych osób jako pracowników wykonawcy/podwykonawcy.” Co istotne przepis art. 29 ust. 4 Pzp dotyczy zatrudnienia nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale możliwe jest również zatrudnienie na podstawie innych rodzajów umów, pod warunkiem, że realizacja czynności jakich wymaga przedmiot zamówienia nie wypełnia definicji stosunku pracy.

Jeżeli zamawiający zdecyduje się na wykorzystanie tego instrumentu prawnego ma obowiązek, na podstawie art. 36 ust. 2 pkt. 9 Pzp, określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  • liczbę i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą wymagania,
  • uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań…

Urszula Sochacka

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx