Cena rażąco inna

Odrzucanie ofert rażąco tanich nie jest normalną praktyką. Jest w pewnym stopniu zaprzeczeniem normalnych zasad konkurencji. W…

Szansa na sukces

Co zrobić, gdy nie można osiągnąć zakładanych celów? Zmienić sposób postępowania (wszak „szaleństwem jest robić wciąż to samo i…

PO CO NAM NOWA USTAWA

Jest problem. Co robi rząd? To, co zwykle: powołuje specjalny organ i tworzy przepisy. Organ powołał sam pan premier, a więc jest…