http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Autorzy dwudziestolecia

58

W okresie dwudziestu lat na łamach Doradcy swoje artykuły opublikowało 358 autorów. Ukazało się też 101 wywiadów z osobami, mającymi wpływ na funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, politykami, przedsiębiorcami i zamawiającymi, przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości.

Zdecydowana większość publikacji spośród blisko czterech tysięcy, jakie się w okresie minionego dwudziestolecia ukazały w Doradcy, miała charakter merytoryczny i dotyczyła wyłącznie problematyki zamówień publicznych. Pozostałe publikacje wiązały się z tą problematyką pośrednio, omawiając na przykład ważne dla zamówień publicznych, nowo uchwalone akty prawne bądź odnosząc się do kwestii ekonomicznych. Wśród publikacji merytorycznych w każdym numerze Doradcy dominowały artykuły poświęcone przepisom prawa normującym problematykę zamówieniową – najpierw w dziale „Jak udzielić i jak uzyskać zamówienie”, potem w rubryce „Interpretacje / Wyjaśnienia”.  

Spośród 358 autorów blisko połowa (168) zamieściła w Doradcy tylko jedną publikację, więcej niż pięćdziesiąt artykułów opublikowało jedenastu autorów.

Autorzy wg liczby publikacji

Liczba publikacji

Liczba autorów

1

168

2 – 5

95

6 – 10

51

11 – 20

19

21 – 50

14

51 – 100

6

powyżej 100

5

W gronie autorów zdecydowanie przeważają prawnicy, prawie w każdym przypadku zawodowo zajmujący się zamówieniami publicznymi. Są także inżynierowie, przede wszystkim budowlani, ekonomiści, administratywiści, specjaliści od marketingu i zarządzania, informatycy, a także przedstawiciele świata nauki. Także oni, podobnie jak autorzy z przygotowaniem prawniczym, bezpośrednio bądź pośrednio związani byli z zamówieniami publicznymi.

Przyjmując jako kryterium liczbę publikacji, zamieszczonych na łamach Doradcy od początku jego istnienia, Dziesiątka Autorów Dwudziestolecia przedstawia się w sposób następujący:

Powiązane artykuły
 1. Banaś Andrzej                             –                      160 publikacji
 2. Szostak Ryszard                         –                      146 publikacji
 3. Czajkowski Tomasz                    –                      127 publikacji
 4. Dolecki Janusz                           –                      108 publikacji
 5. Szczepański Damian                 –                      106 publikacji
 6. Świątecki Piotr                             –                      100 publikacji
 7. Kaczmarczyk Jacek                    –                      84 publikacji
 8. Olszowska Halina                       –                      84 publikacji
 9. Nowicki Józef                              –                      69 publikacji
 10. Sielewicz Olgierd                        –                      53 publikacji

Przyjmując jako kryterium charakter publikacji zamieszczonej na łamach Doradcy, Autorem Dwudziestolecia są:

 

 • w kategorii artykuł merytoryczny               – prof. dr hab. Ryszard Szostak,
 • w kategorii felieton                                          – Andrzej Banaś,
 • w kategorii przegląd parlamentarny           – Piotr Świątecki.

Opr. na podst. mat. arch.

Zapraszamy do prenumeraty 

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx