http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Bariery w dostępie do zamówień publicznych

61

Inspiracją do opracowania niniejszego artykułu stał się opublikowany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych raport z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych[1]. Niska konkurencyjność to obecnie jeden z największych problemów, z którymi musi się zmierzyć rynek zamówień publicznych. Tendencja spadkowa w tym zakresie jest stała zarówno dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych ogłaszanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak i w przypadku postępowań o wartości powyżej progów UE publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Karol Brózda

       

W artykule:

 • Znaczny rozmiar zamówienia w stosunku do potencjału i wielkości firmy
 • Konieczność ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • Problemy z interpretacją przepisów, niejednolitość orzecznictwa, niejasne i skomplikowane przepisy oraz ich częste zmiany
 • Obowiązek wniesienia wadium oraz jego zbyt wysoka wartość
 • Wymogi formalne przy angażowaniu podwykonawców
 • Wymóg zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę
 • Niejednoznaczność i niejasność kryteriów oceny ofert
 • Brak pracowników mogących się zająć przygotowaniem oferty spełniającej wszystkie wymagania
 • Wymóg stosowania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielania zamówienia
 • Zbyt wysokie koszty korzystania ze środków ochrony prawnej
 • Trudności w uzupełnieniu lub wyjaśnieniu dokumentów lub oferty
 • Problemy z przygotowaniem jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
 • Zapisy dotyczące wykluczenia z udziału w postępowaniu

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx