Błędy popełniane przez zamawiających na etapie przygotowania postępowania

41

Kontrola zamówień publicznych

 

Błędy popełniane przez zamawiających

na etapie przygotowania postępowania

Część pierwsza

 

Powiązane artykuły

Jednymi z najważniejszych błędów na etapie przygotowania postępowania są błędy w zakresie: stosowania Prawa zamówień publicznych, opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości zamówienia.

Mariusz Kuźma

 

Stosowanie Prawa zamówień publicznych

  Prawo zamówień publicznych wprowadza dwa rodzaje wyłączeń: całkowite obligatoryjne i …

Zapraszamy do prenumeraty magazynu