Budowa obwodnicy Radomia

44

Oferta firmy Dragados, która zadeklarowała, że zbuduje 24,6 km drogi w 30 miesięcy za 729,4 mln zł. została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Radomia. Obwodnica powstanie w ciągu drogi ekspresowej S7. Inwestycja będzie realizowana w trybie Projektuj i Buduj, w którym wykonawca optymalizuje rozwiązania w otrzymanej dokumentacji projektowej, proponuje technologię budowy. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty pod uwagę brana była cena, termin wykonania oraz okres gwarancji. Oznacza to, że przyszły wykonawca mógł zaproponować zrealizowanie zamówienia w okresie krótszym niż wymagane 33 miesiące, jednak nie krótszym niż 30 miesięcy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych. Wszystkie siedem podmiotów, które złożyły oferty w przetargu deklarowało budowę drogi w ciągu 30 miesięcy i udzieliło gwarancji na 10 lat. Najtańsza ze złożonych ofert opiewa na ok. 729 mln zł, a najdroższa na ok. 977 mln zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania ok. 834,5 mln zł. Kolejnym etapem jest kontrola prezesa Urzędu Zamówień Publicznych a ostatnim – podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą. Planowany termin zakończenia robót to połowa 2018 roku.

Powiązane artykuły

 

www.gddkia.gov.pl