przeglądanie Kategoria

Moim zdaniem

Problem ceny rażąco niskiej

Część trzecia W ostatniej części rozważań dotyczących problemu rażąco niskiej ceny, zapoczątkowanych w numerze lipcowym,…

Szacowanie jakości

Janusz Dolecki w jednym z artykułów publikowanych w DORADCY zastanawia się, czy kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia ma…