Umowa o podwykonawstwo

Zgodnie z podstawową zasadą zamówień publicznych, funkcjonującą od początku istnienia polskiego systemu zamówień publicznych,…

Projekt w Sejmie

W dniu 19 lipca odbyło się pierwsze czytanie projektu nowego Prawa zamówień publicznych oraz ustawy Przepisy wprowadzające Prawo…

ANKIETA DOTYCZĄCA JEDZ

Urząd Zamówień Publicznych zachęca do udziału w badaniu KE dotyczącym satysfakcji użytkowania elektronicznego Jednolitego…