Cele osiągnięte częściowo

29

Wiele ocen systemu zamówień publicznych przedstawiono w grudniowym numerze  DORADCY.  W mojej ocenie  – zawężonej do kilku syntetycznych refleksji dotyczących zamawiania robót budowlanych – skoncentrowałem się na niezbyt doskonałej próbie odpowiedzi dotyczącej celów uchwalonej w 1994r. ustawy o zamówieniach publicznych i efektów po dwudziestu latach funkcjonowania tego systemu w Polsce. 

Powiązane artykuły

Trudno jest analizować zamawianie robót budowlanych w systemie Pzp bez szerszego spojrzenia na regulacje całego procesu inwestycyjnego w Polsce, wykracza to jednak poza ramy mojej wypowiedzi. Stąd synteza, nie poparta szerszą argumentacją. Chociaż wiele argumentów potwierdzających moje spostrzeżenia znaleźć można u autorów grudniowego wydania DORADCY.