Człowiek w systemie zamówień publicznych

34

Część druga

 

Ewa Wiktorowska

 

 

Arbitrzy i członkowie

Krajowej Izby Odwoławczej

 

Kolejnymi osobami, które miały i mają wpływ na ukształtowanie praktyk związanych z udzielaniem zamówień publicznych są arbitrzy, a obecnie członkowie Krajowej Izby Odwoławczej działający w systemie zamówień publicznych.