System zamówień publicznych w 2018 roku

26

W dniu 7 sierpnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 roku”. Jest to dokument obszerny, bowiem liczy blisko 170 stron, ale przede wszystkim jest bardzo ważny i ogromnie interesujący.