Prawo zamówień publicznych – Nowa jakość systemu

23

Dwadzieścia pięć lat

polskich zamówień publicznych

 

Część druga

 

Tomasz Czajkowski

 

Na początku lat dwutysięcznych kierownictwo UZP w nawiązaniu do decyzji rządu poprzedniej kadencji uznało, iż system zamówień publicznych funkcjonujący pod rządami „starej” ustawy potrzebuje głębokich zmian i że wymagają one uchwalenia nowego aktu prawnego.