Zamówienia w ramach grupy kapitałowej

78

Zamówienia w ramach grupy kapitałowej

– wątpliwości dotyczące zastosowania wyłączenia

z art. 136 ust. 1 Pzp

 

Art. 136 Prawa zamówień publicznych przewiduje wyłączenie przepisów tej ustawy dla zamówień sektorowych, które są udzielane w kręgu podmiotów powiązanych z zamawiającym i wykonawcą.

 

Piotr Nepelski