http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zaangażowanie zasobów wykonawcy w inne przedsięwzięcia w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej

23

Zgodnie z art. 116 ust. 2 zamawiający, oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy może uznać, że nie posiada on wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie jego zasobów technicznych lub zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

Przepis art. 116 ust. 2 Pzp daje zamawiającemu możliwość weryfikacji posiadania przez wykonawcę określonych zdolności przez pryzmat zaangażowania potencjału którym dysponuje, w inne zadania oraz wpływu tego zaangażowania na ewentualną realizację zamówienia.

 

Stosowanie tego mechanizmu nie może jednak mieć miejsca w sposób automatyczny, ponieważ samo zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze nie powoduje automatycznie utraty zdolności do realizacji danego zamówienia przez wykonawcę i z automatu nie świadczy o możliwości wystąpienia negatywnego wpływu na realizację postępowania będącego przedmiotem oceny.

 

Jak wskazuje się w orzecznictwie, istotne z punktu widzenia analizowanego przepisu jest wykazanie, czy zaangażowanie zasobów w inne przedsięwzięcia gospodarcze może wywołać negatywny wpływ na realizację tego zamówienia publicznego. Pomiędzy wykorzystaniem potencjału wykonawcy do realizacji innych przedsięwzięć gospodarczych, a drugą z przesłanek, dotyczącą możliwości wystąpienia zagrożenia należytego wykonania umowy,  powinien występować adekwatny związek przyczynowy, który należy wykazać. (…)

 

Poza tym w artykule:

 

  • WYROK KIO Z DNIA 17 LUTEGO 2021r.
  • WYROK KIO Z DNIA 18 CZERWCA 2021r.
  • WYROK KIO Z DNIA 11 MAJA 2021r.
  • WYROK KIO Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2021r.
  • ZAKOŃCZENIE

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx