http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dysproporcje gospodarcze pomiędzy województwami

41

Polska ma czwartą najwyższą regionalną dysproporcję gospodarczą wśród wszystkich krajów OECD, różnice między regionami Polski pod względem poziomu PKB na mieszkańca wzrosły w ciągu analizowanych 16 lat – wynika z raportu zaprezentowanego w Brukseli, podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. 

Powiązane artykuły

Raport „Regiony i miasta w pigułce 2018” pokazuje, że w latach 2000-2016 r. różnice regionalne wzrosły w połowie krajów OECD, w tym w Polsce.  PKB na mieszkańca najbiedniejszego polskiego regionu, którym jest woj. lubelskie, jest równy 44 proc. PKB per capita najbogatszego Mazowsza. Według OECD, przy wzroście produktywności o 4,5 proc. rocznie w latach 2000-2016, Wielkopolska odnotowała najwyższy wzrost wydajności, likwidując lukę, jaką dzieliła ją do Mazowsza, które nazwano „polską granicą” pod względem produktywności. Największe dysproporcje regionalne występują w dziedzinie bezpieczeństwa. Podczas gdy Małopolska znajduje się w górnych 20 proc. regionów OECD pod tym względem, woj. lubuskie jest w dolnych 30 proc. Jak wynika z raportu, udział siły roboczej z co najmniej średnim wykształceniem w polskich województwach jest o ponad 11 pkt. proc. wyższy niż mediana OECD. Z raportu wynika też, że wszystkie polskie obszary metropolitalne poza Gdańskiem znajdują się wśród 20 proc. obszarów metropolitalnych o największym zanieczyszczeniu powietrza w OECD. Gdańsk jest jedynym polskim obszarem metropolitalnym, który wyraźnie poprawił swoją pozycję w porównaniu z 2000 r. (o 18 pozycji). Jak wskazują autorzy dokumentu, najbardziej zanieczyszczonym obszarem metropolitalnym w Polsce są Katowice.

źródło: serwis samorządowy PAP

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx