Dysproporcje gospodarcze pomiędzy województwami

37

Polska ma czwartą najwyższą regionalną dysproporcję gospodarczą wśród wszystkich krajów OECD, różnice między regionami Polski pod względem poziomu PKB na mieszkańca wzrosły w ciągu analizowanych 16 lat – wynika z raportu zaprezentowanego w Brukseli, podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. 

Powiązane artykuły

Raport „Regiony i miasta w pigułce 2018” pokazuje, że w latach 2000-2016 r. różnice regionalne wzrosły w połowie krajów OECD, w tym w Polsce.  PKB na mieszkańca najbiedniejszego polskiego regionu, którym jest woj. lubelskie, jest równy 44 proc. PKB per capita najbogatszego Mazowsza. Według OECD, przy wzroście produktywności o 4,5 proc. rocznie w latach 2000-2016, Wielkopolska odnotowała najwyższy wzrost wydajności, likwidując lukę, jaką dzieliła ją do Mazowsza, które nazwano „polską granicą” pod względem produktywności. Największe dysproporcje regionalne występują w dziedzinie bezpieczeństwa. Podczas gdy Małopolska znajduje się w górnych 20 proc. regionów OECD pod tym względem, woj. lubuskie jest w dolnych 30 proc. Jak wynika z raportu, udział siły roboczej z co najmniej średnim wykształceniem w polskich województwach jest o ponad 11 pkt. proc. wyższy niż mediana OECD. Z raportu wynika też, że wszystkie polskie obszary metropolitalne poza Gdańskiem znajdują się wśród 20 proc. obszarów metropolitalnych o największym zanieczyszczeniu powietrza w OECD. Gdańsk jest jedynym polskim obszarem metropolitalnym, który wyraźnie poprawił swoją pozycję w porównaniu z 2000 r. (o 18 pozycji). Jak wskazują autorzy dokumentu, najbardziej zanieczyszczonym obszarem metropolitalnym w Polsce są Katowice.

źródło: serwis samorządowy PAP