http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dostępność dla osób niepełnosprawnych

57

Dnia 24 października 2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanie uniwersalne w zamówieniach publicznych”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu  „Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji” współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne. W konferencji wzięło udział ok. 100 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, jednostek podległych oraz instytucji kontroli.

Celem spotkania było przeprowadzenie pogłębionej dyskusji na temat zakresu i możliwości uwzględnienia w ramach procesu udzielania zamówień publicznych zagadnienia projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wśród referentów byli między innymi dyrektor Departamentu ds. Programów w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przedstawił istniejące i planowane formy wsparcia, w tym również finansowego, działań na rzecz dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz naczelnik Wydziału Analiz i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która przedstawiła uczestnikom dane na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Podczas konferencji zostały również zaprezentowane praktyczne doświadczenia wynikające z włączania standardów dostępności w proces udzielania zamówień publicznych przez zamawiających będących Liderami Dostępności.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx