http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Działalność Krajowej Izby Odwoławczej w roku 2017

48

W 2017 r. do Prezesa Izby wpłynęło 2749 odwołań. W tym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wniesiono 24 odwołania. Liczba odwołań rozpoznanych w tym okresie przez Izbę wyniosła 2774 (w tym 132 odwołania wniesione w 2016 r.).

Spośród odwołań wniesionych w 2017 r. do rozpoznania w 2018 r. pozostało 109 odwołań oraz jedno odwołanie z 2013 r. (posiedzenie odroczono do czasu zakończenia postępowania przez prokuraturę, która zabezpieczyła komplet dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia).

Dominującym sposobem wnoszenia odwołań była forma pisemna, w której wniesiono 2151 odwołań (78%). Natomiast 598 odwołań (22%) zostało wniesionych w formie elektronicznej. Odnotowano nieznaczny wzrost odwołań wnoszonych w formie elektronicznej w stosunku do roku 2016: w formie pisemnej 2031 odwołań (81%), a w formie elektronicznej 465 odwołań (19%). W poprzednich latach udział odwołań wnoszonych w formie elektronicznej wynosił w: 2010 r. – 4,5%, 2011 r. – 11%, 2012 r. – niemal 15%, 2013 r. – 16%, 2014 r. – niemal 18%, 2015 r. – 9%.

W ujęciu kwartalnym największy wpływ odwołań odnotowano w III kwartale 2017 r. – 708 odwołań, następnie w II kwartale wniesiono 704 odwołania, w IV kwartale 697 odwołań, a w I kwartale wniesiono 640 odwołań. W 2016 r. najwięcej odwołań wniesiono w II kwartale (705 odwołań).

Rozpoznaniu przez składy orzekające Izby (nie wliczając odwołań zwróconych) podlegały 2554 odwołania, w wyniku czego:

  • 861 odwołań zostało oddalonych (34%),
  • 516 odwołań zostało uwzględnionych (20%),
  • 579 postępowań zostało umorzonych wskutek wycofania odwołania (23%),
  • 461 postępowania zostały umorzone w wyniku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów odwołania (18%),
  • 137 odwołań zostało odrzuconych (5%).

W 2017 r. wniesiono 159 skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, co stanowi 5,7% w stosunku do liczby odwołań rozpoznanych przez składy orzekające.

W poprzednich latach było to odpowiednio: 2016 – 130 (5,2%), 2015 – 179 (6,7%), 2014 r. – 133 (5,1%), 2013 r. – 144 (5,2%), 2012 r. – 152 (5,9%), a w 2011 r. – 148 (6%). Według stanu na 14 lutego 2018 r. w 2017 r. rozpoznano 98 skarg na orzeczenia Izby, w tym: 25 (26%) skarg zostało odrzuconych, 24 skargi zostały oddalone (24%), w 14 sprawach umorzono postępowanie skargowe (14%), uchylono wyrok Izby w 8 sprawach (8%), a w 27 sprawach zmieniono wyrok (28%). W toku jest 61 spraw.

Opr. na podst.

Inf. o działalności KIO w 2017 r.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx