http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wątpliwości dotyczące dokumentu z KRK

211

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Dzisiaj na pytania Czytelników odpowiada Katarzyna Dubowska, prawnik w Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

W postępowaniu powyżej progów unijnych wykonawca na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp złożył dokument z Krajowego Rejestru Karnego dotyczący członka rady nadzorczej wykonawcy. W lewym górnym rogu tego dokumentu widnieje pieczątka firmy (wnioskodawcy), która nie jest uczestnikiem prowadzonego postępowania. Imię i nazwisko osoby wskazanej w treści dokumentu odpowiadają danym wskazanym w KRS wykonawcy będącego uczestnikiem postępowania, jednak mamy wątpliwości, czy wobec wskazania innej spółki jako podmiotu występującego o informacje do Krajowego Rejestru Karnego powinniśmy uznać, że złożony dokument jest dokumentem prawidłowym.

Zgodnie z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia , zamawiający może żądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp. Treść dokumentu stanowiącego informację z Krajowego Rejestru Karnego musi…

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx