http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

DZIAŁALNOŚĆ RIO W ROKU 2015

34

DZIAŁALNOŚĆ RIO W ROKU 2015

 

Powiązane artykuły

W ubiegłym roku Regionalne Izby Obrachunkowe przeprowadziły łącznie 1.281 kontroli, weryfikując zasadność 641 doniesień oraz informacji o występowaniu nieprawidłowości.W rezultacie przeprowadzonych czynności kontrolnych w 2015 r. stwierdzono 14 156 przypadków wystąpienia nieprawidłowości, czyli na poziomie zbliżonym do roku 2014. Jak wynika ze sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez JST w 2015 r., przeciętnie najwięcej popełnianych i wykrywanych w czasie jednej kontroli naruszeń prawa miało miejsce w gminach, zwłaszcza wiejskich oraz miejsko-wiejskich. Średnio na każdą z przeprowadzonych kontroli w tych jednostkach przypadało odpowiednio około 16 i 15 różnego rodzaju nieprawidłowości. Największy udział w tej liczbie stanowiły nieprawidłowości w zakresie działań związanych z realizacją budżetu – 37 proc., w tym dochodów i przychodów (22 proc.) oraz wydatków i rozchodów (12 proc.). Istotny udział w ogólnej liczbie nieprawidłowości miały też zagadnienia z dziedziny księgowości i sprawozdawczości (30 proc.) oraz ustaleń ogólnoorganizacyjnych (9 proc.). Jedne z najczęściej popełnianych naruszeń prawa polegało na nieweryfikowaniu lub nierzetelnym weryfikowaniu deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek odrodków transportowych) – wykryto 500 takich przypadków.

źródło: Serwis Samorządowy PAP

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx