http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dzień pierwszy – System zamówień publicznych

36

SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

1. Podstawowe elementy systemu,

 • konstrukcja prawna,
 • zamawiający i wykonawcy,
 • zamawiający sektorowi,
 • rynek zamówień publicznych,
 • instytucje,
 • Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy,
 • dostawy,
 • usługi,
 • roboty budowlane,

 

2. Przepisy normujące udzielanie zamówień publicznych

 • Dyrektywy UE
 • dyrektywa klasyczna,
 • dyrektywa sektorowa,
 • dyrektywa odwoławcza,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • akty wykonawcze,
 • inne ważniejsze akty normatywne,
 • przepisy dot. finansów publicznych,
 • prawo cywilne, administracyjne, karne,
 • prawo budowlane,

 

Powiązane artykuły

3. Specyfika zamówień publicznych

 • podstawowe definicje i pojęcia,
 • zasady udzielania zamówień publicznych 
 • uczciwa konkurencja, 
 • jawność, 
 • powszechna dostępność, 
 • pisemność postępowania,
 • progi kwotowe w zamówieniach publicznych 
 • „małe” zamówienia, 
 • procedura uproszczona,
 • wyłączenia stosowania ustawy,
 • zamówienia sektorowe, 
 • wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne,

 

4. Sposoby udzielania zamówień publicznych,

 • procedury (tryby) udzielania zamówień,
 • przetarg nieograniczony,
 • przetarg ograniczony,
 • dialog konkurencyjny,
 • negocjacje z ogłoszeniem,
 • negocjacje bez ogłoszenia,
 • zamówienie z wolnej ręki
 • licytacja elektroniczna,
 • zapytanie o cenę,
 • szczególne sposoby postępowania przy udzielaniu zamówień,
 • konkurs
 • umowa ramowa 
 • dynamiczny system zamówień

 

Ćwiczenia praktyczne, konsultacje

Sporządzenie wykazu kwot progowych występujących w przepisach Prawia zamówień publicznych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx