http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dzień drugi – Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

43

SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

1. Planowanie i finansowanie zamówień publicznych,

 • definiowanie potrzeb zamawiającego,
 • szacowanie wartości zamówienia,
 • dopuszczalność zmiany wartości zamówienia,
 • możliwości dotyczące finansowania zamówień,
 • analiza rynku,

 

2. Opis przedmiotu zamówienia,

 • przepisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia,
 • zakaz utrudniania konkurencji,
 • kody CPV,
 • opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane,
 • podział zamówienia na części,

 

3. Komisja przetargowa

 • kompetencje i tryb pracy komisji przetargowej,
 • powołanie i skład komisji,
 • powoływanie biegłych,
 • regulamin,

 

4. Ogłoszenie o postępowaniu,

Powiązane artykuły
 • zasady i miejsca publikacji ogłoszenia,
 • wzory ogłoszeń,
 • zmiany w treści ogłoszenia,

 

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • rola i znaczenie specyfikacji w procedurze udzielania zamówienia,
 • konstrukcja i części składowe SIWZ,
 • formularz ofertowy,
 • publikacja i przekazywanie specyfikacji,
 • dopuszczalność i zasady dokonywania zmian w specyfikacji,
 • zapytania do specyfikacji,

 

6. Wadium

 • formy wnoszenia,
 • wysokość wadium,
 • zwrot i zatrzymanie wadium,

 

Ćwiczenia praktyczne, konsultacje

1. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu na podstawie danych, przekazanych przez wykładowcę.

2. Wyszukiwanie kodów CPV zamówień, wskazanych przez wykładowcę.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx