http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Dzień piąty – Nadzór nad procesem udzielania zamówień

41

SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

1. Środki ochrony prawnej,

 • zasady kwestionowania czynności lub zaniechań zamawiającego,
 • odwołanie,
 • skarga do sądu,
 • konsekwencje likwidacji protestu,

 

2. Krajowa Izba Odwoławcza,

 • rola KIO i zasady funkcjonowania,
 • Regulamin rozpatrywania odwołań,

 

3. Odwołanie

 • przesłani wnoszenia,
 • legitymacja do wniesienia,
 • treść,
 • terminy,
 • przystąpienie do postępowania i opozycja,
 • rozpoznanie odwołania,
  • posiedzenie,
  • rozprawa,
 • rozstrzygnięcie odwołania,
 • koszty postępowania,

 

4. Skarga do sądu,

Powiązane artykuły
 • przesłanki wnoszenia,
 • treść,
 • koszty,

 

5. Kontrola udzielania zamówień,

 • kontrola Prezesa UZP,
 • zasady ogólne,
 • kontrola doraźna, 
 • kontrola uprzednia,
 • kontrole NIK, RIO oraz organów skarbowych,
 • kontrola postępowań realizowanych z udziałem środków unijnych,
 • korekty finansowe,

 

7. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów ustawy,

 • kary pieniężne przewidziane w Pzp,
 • kary przewidziane w ustawie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,

Ćwiczenia praktyczne, konsultacje

1. Opracowanie podstawowych tez odpowiedzi na odwołanie według danych, przedstawionych przez wykładowcę (przedstawiciele zamawiających).

2. Sporządzenie podstawowych elementów odwołania według danych, przedstawionych przez wykładowcę (przedstawiciele wykonawców).

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx