http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

60

W dniu 11 września 2018 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych seminarium pt. „Elektronizacja zamówień publicznych – praktyka i planowane zmiany”. Podczas obrad zapoznano uczestników z formalno-prawnymi aspektami elektronizacji zamówień publicznych, problematyką dotyczącą podpisu elektronicznego, zagadnieniami praktycznego wykorzystanie elektronicznej platformy zakupowej w procesie udzielania zamówień publicznych oraz z praktycznymi aspektami korzystania z narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych. Seminarium zakończyła prezentacja miniPortalu jako narzędzia wspierającego zamawiających i wykonawców w postępowaniach powyżej progów unijnych, przygotowywanego przez Urząd Zamówień Publicznych. W trakcie prezentacji przypomniano, iż od dnia 1 października 2018 r. do momentu pełnego wdrożenia modelu docelowego, tj. Platformy eZamówienia będą mogli z niego korzystać wszyscy zamawiający. Będzie to rozwiązanie ogólnodostępne, uniwersalne i nieodpłatne, szczególnie przydatne dla tych zamawiających, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx