http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH

20

W 2022 roku samorządy otrzymały ponad 631 mln zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na uruchomienie 5705 nowych linii autobusowych – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Jak poinformował resort w komunikacie, ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, który powołano w 2019 roku, korzysta coraz więcej samorządów. Z danych MI wynika, że 2019 r. zostało dofinansowanych 1228 linii komunikacyjnych kwotą 10 mln zł. W 2020 r. na dopłaty przeznaczono 139 mln zł (na 2834 liniach autobusowych), w 2021 r. było to 358 mln zł (na 4371 liniach). Natomiast w ramach przeprowadzonych naborów wniosków na 2022 r., dopłatą objęto 5705 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty z Funduszu to ponad 631 mln zł. Z informacji resortu wynika, że w 2023 roku konieczne będzie przyznanie większego wsparcia dla organizatorów transportu w niektórych samorządach. Dlatego – jak napisano – po analizie wykorzystania środków z FRPA w poszczególnych województwach, „Minister Infrastruktury opublikował 15 grudnia 2022 r. informację o kwocie niezaangażowanych środków”. W związku z tym – jak wskazano – wojewodowie mogą składać wnioski o przekazanie dodatkowych pieniędzy na uruchomienie linii, które pierwotnie nie mogły zostać objęte dopłatą z Funduszu, z uwagi na wyczerpanie się kwoty środków przyznanej dla poszczególnych województw na rok 2023. Zaznaczono, że termin na złożenie tych wniosków wynosi 10 dni roboczych. Resort poinformował również, że w odpowiedzi na postulaty samorządów oraz zmiany na rynku publicznego transportu zbiorowego, MI rozpoczęło prace nad zmianami w zasadach funkcjonowania FRPA. Wyjaśniono, że nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw zakłada wprowadzenie możliwości zawierania przez wojewodę z organizatorem zarówno rocznych, jak i wieloletnich umów o dopłatę.

 

źródło: portalsamorzadowy.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx