NOWA OPINIA UZP

11

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została opinia dotycząca m.in. ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane i związanych z nim zamówień na usługi projektowania oraz nadzoru inwestorskiego. Opinia stanowi odpowiedź na zapytania dotyczące m.in. sumowania wartości robót budowlanych oraz usług projektowania i nadzoru inwestorskiego dla konkretnej inwestycji.

UZP zaprasza do zapoznania się ze treścią opinii.

źródło: gov.pl/web/uzp