http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

INAUGURACJA PRZEGLĄDU PZP

18

W dniach 11 – 12 września zainaugurowany został przegląd Prawa zamówień publicznych. W poświęconych temu warsztatach wzięło udział ponad 130 osób, reprezentantów zamawiających, wykonawców, świat nauki oraz instytucje kontrolujące. Dyskusje w trakcie warsztatów koncentrowały się na 4 obszarach tematycznych: procedur udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych, doświadczeń związanych z zawieraniem umów w sprawach zamówień publicznych, strategicznego wykorzystania zamówień do realizacji celów społecznych, środowiskowych oraz innowacyjności, a także elektronizacji zamówień publicznych – elektroniczne rozprawy, elektroniczne platformy zamówieniowe. Przegląd Prawa zamówień publicznych to inicjatywa Urzędu zapowiadana od samego początku prac nad obowiązującą obecnie ustawą. Za nami 2,5 roku funkcjonowania rynku zamówień publicznych w reżimie nowej ustawy oraz doświadczenia związane z pełną elektronizacją procesu udzielenia zamówień. To dobry moment, aby spojrzeć na regulacje oraz funkcjonujące praktyki i dostrzec, które z nich działają bez zarzutu, które wymagają ewentualnych modyfikacji i gdzie można poszukać dalszych usprawnień oraz innowacji. Przegląd zakłada liczne debaty, warsztaty, dyskusje dotyczące Prawa zamówień publicznych. Wszyscy interesariusze mogą zgłaszać swoje propozycje i spostrzeżenia, które posłużą jako punkt wyjścia do sformułowania wniosków dotyczących ustawy. Jeśli ktoś chciałby zaproponować zmianę Prawa zamówień publicznych, popartą doświadczeniem z dotychczasowego korzystania z regulacji, można to zrobić drogą mailową. Urząd zaprasza do przekazywania spostrzeżeń i propozycji na adres legislacja@uzp.gov.pl.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx