Instytucja mediacji w praktyce. Wypowiedzi uczestników postępowań mediacyjnych

114

ADRIAN CHARZYŃSKI

Radca prawny, Dyrektor Biura Prawnego

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Obiektywizm i profesjonalizm mediatorów

 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest liderem polskiego rynku energetycznego. Pomiędzy nami, a jednym z naszych dostawców surowców produkcyjnych doszło do rozbieżności w zakresie wykonywania postanowień umownych. Spór dotyczył lat 2018-2021, a więc okresu pandemii, gdzie nic w gospodarce nie funkcjonowało zgodnie z założeniami. Zawarte w umowie klauzule dotyczące nadzwyczajnej zmiany stosunków były różnie interpretowane przez strony. (…)

 

 

MARIUSZ MISIUNA
Dyrektor Specjalistycznego Szpitala

  1. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

Mediacja to dobre i opłacalne rozwiązanie

 

Pomiędzy szpitalem, a jego kontrahentem doszło do sporu, u podłoża którego leżała różnica  w interpretacji zapisów umów zawartych kilka lat wcześniej. Zbliżał się okres zakończenia wieloletniej współpracy oparty na kilku umowach i sposób jej zakończenia miał ogromne znaczenie dla dostępności do świadczeń medyczny wielu osób ich potrzebujących oraz wielomilionowe konsekwencje finansowe dla obu stron. (…)

 

 

MARTA MIDLOCH

Radca prawny, partner w Kancelarii WKB,

współkieruje zespołem projektów infrastrukturalnych

 

Ważna rola pełnomocnika strony

 

W ostatnim postępowaniu mediacyjnym, w którym reprezentowałam wykonawcę inwestycji realizowanej na podstawie umowy o zamówienie publiczne, zakończonym zawarciem ugody przed mediatorami Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP, mój klient zdecydował się na podjęcie próby rozwiązania z zamawiającym (będącym państwową osobą prawną) spornych kwestii w ramach mediacji. (…)

 

 

 

JAROSŁAW MACIEJ TROCIŃSKI

Adwokat, Kancelarie Adwokackie Trocińscy.

Prowadzi  inwestycyjną i poinwestycyjną  obsługę prawną

projektów liniowych oraz kubaturowych finansowanych z budżetu UE

 

Mediacja drogą do legalnego i realnego porozumienia

 

Bez wątpienia wskazanie expressis verbis w art. 591 ust.1 Pzp Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP jako jednostki, do której możliwe jest skierowanie wniosku o mediację w sprawach majątkowych dotyczących zamówień publicznych, stanowi  swoistą rekomendację dla tego ośrodka mediacyjnego. (…)

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.