http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA

45

W dniu 6 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Jednolity europejski dokument zamówienia stanowi zaktualizowane oświadczenie własne wykonawcy. Jest wstępnym dowodem przyjmowanym przez instytucje zamawiające w chwili składania wniosków o dopuszczenie do udziału lub ofert stanowiącym potwierdzenie, że dany wykonawca spełnia kryteria kwalifikacji i nie podlega wykluczeniu z postępowania przetargowego. Głównym celem opracowania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia było dążenie do zmniejszenia obciążeń administracyjnych zarówno po stronie instytucji zamawiających, jak i wykonawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Eliminuje on obowiązek przedstawiania przez wykonawców na wcześniejszych etapach postępowania przetargowego znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów, odnoszących się do przesłanek wykluczenia i kryteriów kwalifikacji. Rozporządzenie w sprawie formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Formularz będzie mógł być stosowany przez polskich zmawiających i wykonawców po implementacji przepisów nowej dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz nowej dyrektywy sektorowej 2014/25/UE.

 

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx