Jubileuszowe spotkanie Rady Programowej oraz współpracowników i przyjaciół Doradcy

264

W związku z dwudziestoleciem DORADCY, w dniu 30 maja w siedzibie Redakcji i Wydawnictwa odbyło się jubileuszowe spotkanie Rady Programowej miesięcznika. Gośćmi honorowymi byli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk oraz Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych Janusz Niedziela, a także członkowie pierwszego zespołu redakcyjnego – Jerzy Pieróg oraz Olgierd Sielewicz.

Przewodniczący Rady Programowej prof. Andrzej Borowicz witając przybyłych gości podkreślił wagę spotkania, poświęconego dwudziestoleciu obecności na polskim rynku wydawniczym oraz w systemie zamówień publicznych miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca”. Stwierdził, iż w tym okresie pismo wypracowało sobie niekwestionowaną pozycję i rangę zarówno w systemie zamówień, jak i w środowiskach zamówieniowych. Nawiązał też do pierwszych lat istnienia miesięcznika oraz zaangażowania ówczesnego zespołu redakcyjnego w budowanie i umacnianie podstaw polskiego systemu zamówień, statuujących go przepisów prawa oraz funkcjonujących w jego ramach instytucji.

Dwudziestoletnią historię Doradcy przedstawił zebranym redaktor naczelny miesięcznika Tomasz Czajkowski, zwracając uwagę na sukcesy, ale także na niepowodzenia, które zdarzały się w tym okresie. Stwierdził, iż bilans dwudziestolecia jest jednak zdecydowanie dodatni, a kolejne zespoły redagujące miesięcznik w minionych latach oraz autorzy zamieszczanych w nim publikacji powinni być dumni z dorobku, z jakim Doradca kończy dwadzieścia lat. Na dorobek ten składa się kilka tysięcy publikacji merytorycznych autorstwa ponad 350 osób, a także dziesiątki tysięcy Czytelników, którzy w tym okresie na tekstach publikowanych w Doradcy uczyli się zamówień publicznych. Za to właśnie twórcom miesięcznika oraz wszystkim osobom, które w kolejnych latach pracowały nad jego redakcją i publikowały w nim swoje artykuły należą się podziękowania oraz słowa najwyższego szacunku.

W trakcie swego wystąpienia redaktor naczelny przywołał deklaracje programową pierwszego zespołu redagującego Doradcę, która opublikowana została w numerze 1 z maja 1997 r. Mówiła ona między innymi:

„Oddajemy do Państwa dyspozycji swoją wiedzę i doświadczenie. Chcemy służyć radą, pomagać w rozwiązywaniu problemów, dostarczać informacje o sprawach najważniejszych dla systemu zamówień publicznych. Pragniemy być przydatni każdemu, kto zajmuje się zamówieniami publicznymi – pracownikom administracji publicznej i samorządowej, przedsiębiorcom, radcom prawnym, arbitrom i trenerom, członkom komisji przetargowych, inspektorom organów kontrolnych. Zamierzamy, na miarę naszych możliwości, wspierać działania Urzędu Zamówień Publicznych, sprzyjające budowie nowoczesnego systemu zamówień publicznych. Chcemy służyć temu systemowi, znaleźć w jego ramach miejsce dla naszego pisma. Starannie śledzić będziemy Wasze oczekiwania. Postaramy się tak redagować nasz miesięcznik, aby oczekiwania te wypełniać jak najlepiej. Liczymy na to iż o jego kształcie decydować będziemy wspólnie – my jako redakcja i Państwo jako nasi czytelnicy.”

Członkowie Rady Programowej zgodzili się, iż deklaracja ta jest nadal aktualna i taka pozostanie przez kolejne lata.

Gratulacje oraz życzenia twórcom miesięcznika, a także zespołowi redakcyjnemu i członkom Rady Programowej złożyła Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk.

Podkreśliła zasługi Doradcy w budowie polskiego systemu zamówień publicznych oraz jego osiągnięcia w kształtowaniu przepisów prawa oraz praktyki działania zamawiających i wykonawców. W liście skierowanym do redaktora naczelnego, który Prezes Urzędu odczytała uczestnikom spotkania, stwierdza między innymi, iż „niekwestionowana pozycja Doradcy na rynku zamówień publicznych oraz konsekwentnie realizowana przez czasopismo misja sprawiają, że cieszy się ono nieustająco dużym zainteresowaniem zamawiających, wykonawców oraz całego środowiska osób zaangażowanych w polskie zamówienia publiczne”.

Powiązane artykuły

Gratulacje i życzenia na ręce członków redakcji i Rady Programowej przekazał także Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych Janusz Niedziela, podkreślając opiniotwórczą rolę Doradcy oraz zasługi miesięcznika w kształtowaniu dobrych praktyk.

Podczas koleżeńskiej dyskusji, jaka wywiązała się w trakcie spotkania nawiązywano przede wszystkim do przeszłości i dorobku Doradcy, ale zwracano także uwagę na potrzebę zmian w jego redagowaniu, które powinny być wprowadzone w najbliższym okresie.

Dyskusja oraz rozmowy kontynuowane były podczas drugiej części spotkania, przy tradycyjnej lampce wina oraz poczęstunku, przygotowanym przez firmę cateringową. Było też bardzo wiele życzeń, gratulacji, kwiatków oraz okazjonalnych upominków. Ale przede wszystkim – była wspaniała, serdeczna atmosfera spotkania prawdziwych przyjaciół.

Opr. red.

   

(kliknij na powyższe listy aby je pobrać)

 

P O D Z I Ę K O W A N I E

 Wszystkim naszym przyjaciołom i sympatykom,
którzy z okazji dwudziestolecia miesięcznika
Zamówienia Publiczne Doradca
przekazali nam gratulacje i życzenia
serdecznie i gorąco dziękujemy!

Redakcja i Wydawnictwo