Katalogi elektroniczne nowym sposobem kontraktowania

51

Interpretacje / Wyjaśnienia

 

Katalogi elektroniczne nowym sposobem kontraktowania

Grzegorz Wicik

 

Powiązane artykuły

            Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., nr 2014/24/UEi 2014/25/UE wprowadzając prymat elektronicznej formy przekazu informacji, stwarzają warunki dla szerszego niż dotychczas stosowania katalogów elektronicznych.

Katalogi elektroniczne w praktyce

 

            Katalogi elektroniczne są obecnie najpowszechniej wykorzystywaną techniką zawierania umów w Internecie. Styka się z nimi każdy, kto robi zakupy w sklepie internetowym lub za pośrednictwem jednej z platform handlu elektronicznego takiej jak Allegro czy eBay. Katalogi elektroniczne stanowią elektroniczną bazę…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu