http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KLAUZULE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

17

Urząd Zamówień Publicznych przygotował i udostępnił materiały, które mogą stanowić pomoc przy formułowaniu zapisów specyfikacji warunków zamówienia. Pierwszy z nich, pt.: „Klauzula dotycząca zatrudnienia do realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp” dotyczy wymagania zatrudnienia do realizacji zamówienia osób wskazanych w tym przepisie, tj. osób bezrobotnych, poszukujących pracy, usamodzielnianych, młodocianych, niepełnosprawnych, innych niż ww. osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także osób do 30. roku życia i po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia. Drugi materiał, pt.: „Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 95 ustawy Pzp)” zawiera przykładowe zapisy specyfikacji warunków zamówienia w sytuacji, w której zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp. Dokumenty mają charakter szkoleniowy, zawierają krótkie wyjaśnienia dotyczące przepisów, a także wskazówki dotyczące konstruowania tego typu klauzul w praktyce udzielania zamówień publicznych.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx