http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

OPÓŹNIENIE WPROWADZENIA OBOWIĄZKU e-DORĘCZEŃ

35

Wejście w życie e-doręczeń nie wcześniej niż 30 marca 2024 r. i nie później niż 1 stycznia 2025 zakłada nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych, którą w dniu 12 grudnia przyjął Sejm. Projekt wniosła Polska 2050 – Trzecia Droga. Swoją nowelizację zapowiadał też dotychczasowy rząd. Wcześniejszy termin przypadał na 10 grudnia br. – od tego dnia m.in. adwokaci i radcy prawni mieli mieć zarejestrowane skrzynki. Minister Cyfryzacji przesunął go jednak komunikatem na 30 grudnia br. Nowelizacja zmienia brzmienia art. 155 ust. 11, dotyczącego terminu wdrożenia e-doręczeń ogłaszanego komunikatem ministra cyfryzacji. Dotychczasowe brzmienie tego ustępu „Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r.” zostało zastąpione formułą „Termin określony w komunikacie nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.”. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu nowelizacji, listopadowy komunikat został opublikowany z naruszeniem art. 155 ust 12 ustawy o doręczeniach elektronicznych wskazującego, że ogłasza się go w terminie co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie. Tymczasem komunikat zmieniający pierwotnie wyznaczoną datę wdrożenia e-doręczeń na 30 grudnia 2023 roku został ogłoszony 23 listopada br., a więc na 37 dni przed wyznaczonym terminem. W uzasadnieniu zwraca się także uwagę, że wskazanie terminu początkowego wdrożenia środków technicznych na dzień 30 marca 2024 r. zapewni przewidywalność i bezpieczeństwo prawne co do daty, od kiedy nowe rozwiązania techniczne mogą być wdrożone, a także jednoznacznie przesądza o konieczności zmiany dotychczasowego komunikatu, by nakazy prawne nie wyprzedzały braku gotowości technicznej wyznaczonego operatora.

 

źródło: samorzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx