Klauzule społeczne po nowelizacji Prawa zamówień publicznych

41

Klauzule społeczne po nowelizacji

Prawa zamówień publicznych

 

Powiązane artykuły

 

Zamówienia publiczne są instrumentem dla osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego, sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych (motyw 2 preambuły Dyrektywy 2014/24/UE). Jednym z podstawowych sposobów „włączania społecznego” jest promowanie zatrudnienia pracowników wykonawcy…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu