http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Konsultacja procedur odwoławczych

45

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje, mające na celu dokonanie oceny skuteczności procedur odwoławczych w zamówieniach publicznych, wprowadzonych dyrektywą 2007/66/WE. Konsultacje mają wskazać, czy procedury odwoławcze gwarantowane dyrektywami 89/665/EWG i 92/12/EWG (tzw. dyrektywy odwoławcze) zmienione w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych dyrektywą 2007/66/WE (tzw. nowa dyrektywa odwoławcza) zapewniają możliwość szybkiego i skutecznego odwołania się od decyzji instytucji zamawiającej. Ich wyniki posłużą do opracowania sprawozdania, które zgodnie z dyrektywą 2007/66/WE KE zobowiązana jest złożyć Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich grup zawodowych, w szczególności przedstawiciele instytucji zamawiających, wykonawcy, przedsiębiorcy oraz prawnicy. Konsultacje będą prowadzone do 20 lipca 2015 roku. W celu zapewnienia sprawiedliwego i przejrzystego procesu konsultacji, tylko odpowiedzi otrzymane poprzez kwestionariusz online będą brane pod uwagę i uwzględnione w sprawozdaniu podsumowującym uzyskane odpowiedzi. Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w Internecie. Więcej informacji o konsultacjach znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx