http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kontrola udzielania zamówień publicznych okiem inspektora kontroli

29

Część druga

 

W uzasadnieniu projektu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2021 r. Prawa zamówień publicznych podnoszono, że jednym z kluczowych problemów, wymagających natychmiastowych rozwiązań jest rozproszony i nieefektywny model kontroli udzielania zamówień publicznych.

System kontroli zamówień publicznych miał zostać uzdrowiony poprzez wprowadzenie do nowego Pzp wspólnych przepisów ogólnych dotyczących kontroli. W szczególności ustawodawcy zależało na stworzeniu formalnych narzędzi dla współpracy organów kontroli poprzez m.in. wymianę informacji o zakończonych kontrolach oraz wyeliminowanie rozbieżności interpretacyjnych w stosowaniu przez nie prawa.

 

WPROWADZENIE

Problematykę kontroli udzielania zamówień publicznych uregulowano w Dziale XI Pzp i oparto na następujących kluczowych zasadach:

  • współpracy i uwzględniania wyników kontroli innych organów kontroli (art. 597);
  • planowania i przeprowadzania kontroli na podstawie analizy ryzyka (art. 598);
  • dokonywania kontroli na podstawie przygotowanych przez organy kontroli kwestionariuszy kontrolnych oraz ograniczenia zakresu kontroli wyłącznie
    do zagadnień ujętych w kwestionariuszu (art. 599 – art. 600);
  • oparcia negatywnej oceny na stwierdzonych nieprawidłowościach, mających wpływ na wynik postępowania (art. 601);
  • upubliczniania wyników kontroli (art. 602) (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ZASADA WSPÓŁPRACY I UWZGLĘDNIANIA WYNIKÓW KONTROLI INNYCH ORGANÓW
  • PODZIAŁ NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZE WZGLĘDU NA ETAPY POSTĘPOWANIA ORAZ WYKONYWANIA UMOWY

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx