http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kontrola i odpowiedzialność osobista w zamówieniach publicznych

37

Część druga

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

Odpowiedzialność prawną łączy się zazwyczaj z ujemnymi konsekwencjami ustawowo przewidzianymi z tytułu naruszenia określonych powinności prawnych. Źródłem  tych powinności może być

 bezpośrednio sama ustawa, indywidualny akt   administracyjny albo czynność prawna stron, zwłaszcza umowa. Konsekwencje uchybień nazywa się też często sankcjami.

W przeciwieństwie do konsekwencji o charakterze moralnym czy nawet politycznym, sankcje prawne są zorganizowane i zabezpieczone przymusem państwowym. Są zatem wymierzane i egzekwowane z zastosowaniem władztwa publicznego. Według kryterium regulacji wyróżnia się odpowiedzialność konstytucyjną, administracyjną, karną, cywilną, pracowniczą itd.  Z punktu widzenia charakteru sankcji operuje się odpowiedzialnością osobistą (dolegliwości represyjno-karne) bądź odpowiedzialnością majątkową. Z naturalnych względów  odpowiedzialność osobistą można odnosić tylko do osób fizycznych, zdolnych do cierpienia z powodu dolegliwości o charakterze represyjnym, co ma doniosłe znaczenie dla funkcji tej odpowiedzialności. Odpowiedzialnością majątkową można natomiast operować zarówno wobec osób fizycznych, jak i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

Pojęcie odpowiedzialności prawnej występuje też w drugim znaczeniu, a mianowicie w ujęciu zadaniowym. Często bowiem uważa się, że osoba sprawująca określone funkcje (kierownicze, zarządcze) lub podejmująca się jakiejś roli społecznej „jest odpowiedzialna” za prawidłowe ich wypełnienie lub „odpowiada za coś”. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ URZĘDNICZA
  • CHARAKTER ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNICZEJ
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIEDYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx