http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polityka zakupowa państwa jako element kształtujący rynek

21

Polityka zakupowa państwa jest dla systemu zamówień publicznych zupełnie nową instytucją. Jest to emanacja strategii państwa, wskazująca priorytetowe działania w obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań zamawiających w zakresie zamówień udzielanych. Nie jest to jednakże nasz wynalazek. Tak bywało nawet w przeszłości dość odległej i w zupełnie innej rzeczywistości.

 

POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA I STRATEGIA ZAKUPOWA

Polityka zakupowa państwa powinna uwzględniać cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju.

Powinna również zawierać program działań wykonawczych i instrumentów, których stosowanie zmierza do prowadzenia zakupów innowacyjnych, zrównoważonych produktów i usług przez instytucje publiczne. W założeniu ma to doprowadzić do uwzględnienia w procesie udzielania zamówień publicznych aspektów normalizacyjnych, kalkulacji kosztów w cyklu życia produktów, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców.

 

Jednym z elementów wykonawczych Polityki jest Strategia zakupowa, która jest dokumentem określającym zamówienia o charakterze kluczowym dla realizacji polityki zakupowej państwa.

Dla celów opracowania strategii zakupowej przez organy administracji, podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw, będzie możliwe użycie powszechnie dostępnych metod i modeli analizy zakupów. Jednakże w przypadku udzielania zamówień publicznych, odmiennie od zakupów w sektorze prywatnym, konieczne będzie wzięcie pod uwagę innych, niż optymalizacja jakości w stosunku do ceny i zaspokojenie istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa potrzeb, funkcji zakupowych.

 

POSZUKIWANIE PUNKTÓW ODNIESIENIA

Usiłując zrozumieć jak w praktyce miałoby wyglądać realizowanie zarówno Polityki zakupowej jak i Strategii zarządzania próbowałem zapoznać się z historią wielkich przedsięwzięć publicznych, realizowanych przez instytucje państwa. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • JAKIE WNIOSKI PŁYNĄ DLA NAS Z TEJ HISTORII?

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx