http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Krótka historia ćwierćwiecza DORADCY

71

Część trzecia

ROK 2011

 

Nr 1 poświęcony był zamawianiu usług finansowych. W ramach tego tematu Radosław Pruszowski pisał o „Zewnętrznych instrumentach finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w świetle Pzp”, a Marcin Grabiszewski przedstawił „Refleksje o równowadze rynkowej”. Pisaliśmy także o „Zmianie stawek podatku VAT oraz jej konsekwencjach dla zamawiających i wykonawców”. Wypowiadając się na ten temat Wiceminister Finansów Adam Grabowski powiedział:

„Najważniejszym powodem czasowego podniesienia stawek VAT jest dbałość
o stan finansów państwa. Nie możemy bowiem doprowadzić do nadmiernego zadłużenia i wzrostu deficytu budżetowego, bo mogłoby to prowadzić do  zachwiania stabilnością finansów publicznych.”

Tematem Nr 2 była gospodarka odpadami. O „Nowej koncepcji gospodarowania odpadami komunalnymi” pisał Piotr Świątecki, a o „Stosowaniu Prawa zamówień publicznych w aspekcie przepisów, zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Józef Nowicki. Ponadto o „Ubezpieczaniu pracowników w zagranicznej podróży służbowej” pisała Małgorzata Wiśniewska, a o „Zasadzie swobody umów w Prawie zamówień publicznych” Piotr Piątak. W Nr 3 o „Uczestnikach procesu inwestycyjnego” pisał Eugeniusz Bandosz,

o „Zastępstwie inwestycyjnym” Ryszard Szostak, a o  „Rynku usług zastępstwa inwestycyjnego na tle zamówień na inne podobne usługi” Andrzej Borowicz.

Tematem Nr 4 było „Wykorzystanie potencjału innych podmiotów”. O „Podstawowych dylematach” w tym zakresie pisał Józef. A. Laskowski, o „Udostępnianiu zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia” Aldona Kowalczyk, a o „Doświadczeniu podmiotów trzecich” Dominik Wojcieszek. Nr 5 poświęcony był zamówieniom publicznym w instytucjach kultury. Zamieściliśmy w nim relację z Kongresu Obywateli Kultury, w tym sprawozdanie z dyskusji panelowej nt. zamówień publicznych realizowanych przez placówki kultury. W rozmowie z DORADCĄ Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszką Odorowicz powiedziała:

„Panel dotyczący przepisów o zamówieniach publicznych miał za zadanie pokazać jak wygląda w praktyce ich realizacja po uchwaleniu nowelizacji Prawa zamówień publicznych z dnia 5 listopada 2009 roku. Wprowadzone zmiany  zamiast ułatwić prowadzenie działalności kulturalnej, bardzo ją skomplikowały, a w niektórych przypadkach wręcz sparaliżowały. Sprawiły też, że publiczne instytucje kultury przestały stanowić dla artystów i agencji artystycznych wiarygodnych partnerów, mogących konkurować z podmiotami komercyjnymi działającymi na rynku usług artystycznych i kulturalnych.”

W Nr 6 o „Grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych pisała Małgorzata Wiśniewska, o „Uzyskaniu zamówienia publicznego w drodze sukcesji generalnej” Mariusz Kuźma, a o „Centralnym zamawiającym Paweł Przychodzeń. (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx