http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polski rynek zamówień publicznych w okresie pięciu miesięcy 2022 roku

91

Od początku bieżącego roku w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowano 184.634 ogłoszenia.

 

Opublikowano między innymi:

 

  • 548 ogłoszeń o zamówieniu, co stanowi27,38% opublikowanych ogłoszeń,
  • 454 ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (0,79%),
  • 635 ogłoszeń o wyniku postępowania, w tym o udzielonych zamówieniach (28,51%),
  • 24 ogłoszenia o konkursie (0,01%),
  • 503 ogłoszeń o zmianie umowy (2,44%),
  • 525 ogłoszeń o wykonaniu umowy (20,32%),
  • 208 planów postępowań (4,99%).

 

Łączna liczba ogłoszeń opublikowanych w 2022 roku jest większa o 90,78% w stosunku do liczby ogłoszeń opublikowanych w analogicznym okresie roku 2021 (98.777 opublikowanych ogłoszeń).

 


„Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP w latach (2020 – 2022)”

 

W roku bieżącym liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu jest o około 173,78% większa w stosunku do tego samego okresu roku 2021 (29,088 ogłoszeń). Stanowią one 27,38% wszystkich opublikowanych ogłoszeń.

 

W ogłoszeniach o zamówieniu przeważają przetargi na roboty budowlane (40,91%), a następnie na dostawy (31,65%) i usługi (27,45%). Większość z 50.548 postępowań prowadzonych było w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) – 43.917 ogłoszeń (86,88%). Pozostałe stosowane tryby to: podstawowy z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2) – 6.612 ogłoszeń (13,08%), podstawowy z negocjacjami (art. 275 pkt 3) – 11 ogłoszeń (0,02%) oraz partnerstwo innowacyjne (art. 297) – 8 ogłoszeń (0,02%).

 


„Liczba opublikowanych ogłoszeń o zamówieniu (2020 – 2022)”

 

Od początku 2022 roku opublikowano 52.635 ogłoszeń o wyniku postępowania (o udzielonych zamówieniach). W analogicznym okresie roku 2021 opublikowano 43.092 takie ogłoszenia.

 


„Liczba opublikowanych ogłoszeń o wyniku postępowania (2020 – 2022)”

 

W przypadku postępowań wszczętych na zasadach określonych w poprzednio obowiązującym Pzp większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie przetargu nieograniczonego (47,48%), następnie zamówienia z wolnej ręki (37,94%), zapytania o cenę (14,02%), przetargu ograniczonego (0,19%), negocjacji z ogłoszeniem (0,19%). Negocjacji bez ogłoszenia, partnerstwa innowacyjnego oraz licytacji elektronicznej nie zastosowano ani razu.

 

W przypadku postępowań wszczętych na zasadach określonych w nowym Pzp większość zamówień ogłaszanych w BZP udzielono w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1). Szczegółowa struktura trybów przedstawia się następująco:

 

 

Opr. na podst.

Informacji o polskim rynku

zamówień publicznych w 2022 roku

www.uzp.gov.pl

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx