http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

LEWIATAN O NOWELIZACJI PZP

45

LEWIATAN O NOWELIZACJI PZP

Zdaniem Konfederacji Lewiatan czerwcowa nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która zawiera wymóg stosowania umowy o pracę jeśli charakter świadczonej usługi tego wymaga, może w znacznej mierze przyczynić się do zmniejszenia liczby osób zatrudnionych na umowachcywilnoprawnych. Jednocześnie wprowadzenie obligatoryjnych klauzul społecznych spowoduje poprawę jakości i profesjonalizacji usług oraz podwyższy jakość zleceń wykonywanych na rzecz zamawiających. Wdrożone reformy stanowią kolejny element złożonych mechanizmów, zmierzających do naprawy rynku pracy w Polsce. Przepisy Prawa zamówień publicznych obowiązujące od października 2014 r. zobowiązały zamawiających do rozstrzygania przetargów w oparciu o kryteria jakościowe – zniesiony został dyktat najniższej ceny. W wyniku podjętych działań liczba osób zatrudnionych na etatach wzrosła o 50 tysięcy. Jednocześnie o tyle samo spadła liczba pracowników pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne. Prawdopodobne jest, że podobną tendencję zmian w strukturze zatrudnienia będzie można zaobserwować po wprowadzeniu obligatoryjnych klauzul społecznych, które stawiają wymóg m.in. zatrudniania na etat, gdy charakter pracy tego wymaga oraz punktują potencjalnych wykonawców za stosowanie umów o pracę. W obliczu wdrożonych zmian istotne jest, aby zamawiający pamiętali o waloryzacji toczących się kontraktów oraz przewidywali wzrost kosztów pracy w nowo zawieranych umowach. Rekonstrukcja budżetów w administracji publicznej i samorządowej powinna zostać dokonana w oparciu o rzeczywiste koszty zatrudnienia pracowników, obejmujące także wprowadzenie stawki 13 zł/h i wzrost minimalnego wynagrodzenia.

Powiązane artykuły

źródło: info. prasowa Konf. Lewiatan

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx