Moim zdaniem: O przymusie kryteriów pozacenowych

54

Moim zdaniem

O przymusie kryteriów pozacenowych

Przy pomocy kryteriów oceny ofert zamawiający komunikuje wykonawcom swoje preferencje. Zadaniem wykonawców jest złożenie oferty mającej największe szanse na wybór, a więc w maksymalnym stopniu odpowiadającej potrzebom zamawiającego.

Dariusz Koba

Powiązane artykuły

 

Wymagania stawiane wykonawcom

            Stawianie wymagań wykonawcom odbywa się za pomocą dwóch podstawowych narzędzi – warunków oraz kryteriów.

            Pierwszym z nich jest określenie wymagań za pomocą warunków, których spełnienia zamawiający bezwzględnie wymaga. Ocena spełniania warunków…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu