Moim zdaniem: Zatrudnienie na umowę o pracę

60

Moim zdaniem

Zatrudnienie na umowę o pracę

Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 28 lipca 2016 r., nałożyło na zamawiających kolejny, bardzo kłopotliwy obowiązek – określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę.

 

Powiązane artykuły

Janusz Dolecki

            Regulujący tę kwestię przepis art. 29 ust. 3a czyni to w sposób następujący: „zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu