http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Możliwości zwiększenia udziału MSP w rynku zamówień publicznych

58

Przedsiębiorstwa średnie, małe oraz mikro- stanowią zdecydowaną większość przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w naszym kraju. Podobnie jest w całej Unii Europejskiej, gdzie sektor ten wytwarza ponad 60% PKB oraz generuje blisko 70 % miejsc pracy. Wskaźnikom tym nie odpowiada jednak udział sektora MSP w rynku zamówień publicznych.

Mało prawdopodobna wydaje się sytuacja, w której udział małych oraz średnich przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych odpowiadałby, choćby w przybliżeniu, ich ekonomicznemu potencjałowi, liczonemu w skali kraju. Z uwagi na strukturę tego rynku oraz realizowanych na nim zamówień, w przeważającej większości postępowań rozstrzygające znaczenie ma potencjał wykonawcy, jego możliwości realizacyjne lub wytwórcze, liczone miarą konkretnego zamówienia. W wielu przypadkach sprostać temu może przedsiębiorca klasyfikowany jako „średni”, znacznie trudniej jest osiągnąć to przedsiębiorcy „małemu”, a jeszcze trudniejsze staje się to w przypadku przedsiębiorcy klasyfikowanego jako „mikro”.

Powiązane artykuły

Niezależnie jednak od tego oczywiste jest, iż udział podmiotów sektora MSP w rynku zamówień publicznych powinien być zdecydowanie większy. Jest to pogląd reprezentowany zarówno przez przedstawicieli rządu, jak i przez samych przedsiębiorców. Umożliwia to także Prawo zamówień publicznych.

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx